Πέμπτη 12 Ιανουαρίου 2023

Κριτήριο Αξιολόγησης Μαθηματικών

 Μελετώ για το Κριτήριο Αξιολόγησης στην 3η ενότητα στα Μαθηματικά   

  • Βάζω αριθμούς ως το 3.000 από τον μικρότερο στον μεγαλύτερο ή το αντίθετο.

     ·       Βρίσκω τον προηγούμενο και τον επόμενο αριθμό.

         π.χ.  2.099 – 2.100 – 2.101

     ·       Λύνω προσθέσεις και αφαιρέσεις κάθετα. 

     ·       Υπολογίζω πολλαπλασιασμούς οριζόντια.

        π.χ.  14×3= (10+4) ×3=(10×3) + (4×3)=30+12=42

                200×2=400

                30×3=90

      ·       Υπολογίζω διαιρέσεις.

          π.χ. 18:6=3

      ·       Λύνω προβλήματα πρόσθεσης, αφαίρεσης, πολλαπλασιασμού, διαίρεσης.

Καλό καλοκαίρι!!!